Úvod

Keď je duša vypočutá,
keď cíti starostlivosť,
keď nie je večne odstrkovaná
desivou rýchlosťou rútiaceho sa života,
možno prestane mať potrebu na nás kričať
prostredníctvom duševnej trýzne.

– Nela Wurmová