O psychoterapii

Psychoterapia je samostatná liečebná metóda, ktorá slúži k zlepšeniu duševného zdravia klienta či pacienta. Je založená predovšetkým na rozhovore, ale v praxi sa môžete stretnúť aj s ďalšími liečebnými metódami ako je písanie, kreslenie, modelovanie, tanec… . Prebieha teda formou dialógu medzi psychoterapeutom a človekom, ktorý sa ocitol v náročnej životnej situácii (úmrtie blízkej osoby, rozvod alebo iné vzťahové problémy, strata zmyslu života, psychiatrická diagnóza ako je depresia, úzkosť, závislosti a iné).

Jedno sedenie trvá obvykle 45 – 50 minút, na vopred dohodnutom mieste, za vopred stanovených pravidiel. Počet sedení je individuálny, záleží od zložitosti problému. V prípade individuálneho poradenstva je to obvykle do 10 sedení. Psychoterapia môže trvať niekoľko mesiacov, dokonca aj niekoľko rokov.

V poskytovanej psychoterapii vychádzam z terapeutických princípov logoterapie a existenciálnej analýzy. Podstatným momentom terapie je obnovenie dialógu človeka so svetom i so sebou samým a na základe vedeného dialógu, nachádzanie najlepšej možnej odpovede človeka na výzvu situácie.

Klient je terapeutom prijímaný s tým, s čím do terapie prichádza a je rešpektovaný vo svojej individualite. Úlohou terapeuta je pomôcť mu zorientovať sa v danej životnej situácii a nachádzať možné východiská. Terapeut sa môže na nejakú dobu stať sprievodcom, ktorý podporuje a istí to, čo je v živote človeka oslabené, krehké, zranené. Sám nedáva odpovede, ale pomáha nachádzať odpovede ukryté v samotnom vnútri človeka.